Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol II

Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol I
August 11, 2016
Bazele practicii farmaceutice
August 11, 2016
Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol I
August 11, 2016
Bazele practicii farmaceutice
August 11, 2016

Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol II

Mihai Răuță

Andreea Bucăloiu

Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol II

Lucrarea este structurată în 17 capitole, care încep prin date de anatomie a rinichiului, urmate de capitole rezervate fiziologiei și fiziopatologiei renale. Un capitol aparte a fost rezervat diagnosticului clinic și de laborator al bolilor renale, în care examenul complex al urinei a fost considerat de primă importanță – o adevărată biopsie intravitam a rinichiului. La sfârșitul fiecărui capitol autorii au prezentat cazuri clinice ilustrative pentru capitolul respectiv precum și întrebări referitoare la capitolul respectiv.

În prezentarea mecanismelor fiziopatologice ale bolilor renale autorii s-au condus după criteriile clinice, iar datele recente din imunologie, biologie celulară și genetică au fost inserate în text în funcție de importanța lor în clinică. O foarte bogată bibliografie selectivă încheie această lucrare consacrată fiziopatologiei rinichiului.