Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol I

Îngerul de la etajul IV
August 11, 2016
Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol II
August 11, 2016

Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol I

Mihai Răuță

Andreea Bucăloiu

Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol I

Lucrarea este structurată în 17 capitole, care încep prin date de anatomie a rinichiului, urmate de capitole rezervate fiziologiei și fiziopatologiei renale. Un capitol aparte a fost rezervat diagnosticului clinic și de laborator al bolilor renale, în care examenul complex al urinei a fost considerat de primă importanță – o adevărată biopsie intravitam a rinichiului. La sfârșitul fiecărui capitol autorii au prezentat cazuri clinice ilustrative pentru capitolul respectiv precum și întrebări referitoare la capitolul respectiv.

În prezentarea mecanismelor fiziopatologice ale bolilor renale autorii s-au condus după criteriile clinice, iar datele recente din imunologie, biologie celulară și genetică au fost inserate în text în funcție de importanța lor în clinică. O foarte bogată bibliografie selectivă încheie această lucrare consacrată fiziopatologiei rinichiului.