GHID COROLAR MONOGRAFIC DE BALNEOCLIMATOLOGIE-BALNEAȚIE,CRENOTERAPIE ȘI CLIMATOTERAPIE

MĂSURI DE PRIM AJUTOR ȘI INTERVENȚIE DE NURSING IN URGENȚELE MEDICO-CHIRURGICALE
April 12, 2024
Fizică 2024.Teste pentru admiterea în învăţământul superior medical.Întrebări şi rezolvări.Ediţie revizuită şi adaugită.
May 28, 2024
MĂSURI DE PRIM AJUTOR ȘI INTERVENȚIE DE NURSING IN URGENȚELE MEDICO-CHIRURGICALE
April 12, 2024
Fizică 2024.Teste pentru admiterea în învăţământul superior medical.Întrebări şi rezolvări.Ediţie revizuită şi adaugită.
May 28, 2024

GHID COROLAR MONOGRAFIC DE BALNEOCLIMATOLOGIE-BALNEAȚIE,CRENOTERAPIE ȘI CLIMATOTERAPIE

Editori Coordonatori: Gelu Onose, Delia Cinteză, Elena-Valentina Ionescu, Elena-Roxana Țucmeanu

Titlu: Ghid Corolar Monografic de BalneoClimatologie – Balneație,Crenoterapie și Climatoterapie

Apărut: Mai 2024

Pagini: 722

ISBN: 978-606-011-292-1

Structura pe capitole:

Cuvânt înainte

Prefața

INTRODUCERE

Cuprins      

I. Preambul Conceptual-Metodologic

II. Elemente de istoric al BalneoClimatologiei în principal românești

III. Factorii fizici/chimici sanogeni/terapeutico-recuperatori naturali (FF/CS/TRN) din România

1. Noțiuni introductive

2. Ape minerale și termo-minerale sanogene/ terapeutice

3. moluri, lacuri sanogene/ terapeutice și apa rii Negre

4. Gaze naturale terapeutice

5. Componente și parametrii ai factorilor de bio-climat și micro-climat

IV. Asistența medicală de profil (balneară/balneoclimatică)

1. Tipuri de stațiuni balneare/ climatice/ balneoclimatice

2. Tipuri de cură balneară/balneoclimatică

A. Cură balneară / balneoclimatică profilactică (/activă)

B. Cură balneară / balneoclimatică terapeutică

C. Cură balneară / balneoclimatică de recuperare

V. Stațiuni balneare/ balneo-climatice din România de interes general și local cu activitate de profil în baze de tratament medico-recuperator, autorizate: date geografice și hidro- geologice

1. Scurte prezentări topografico-administrative și sublinieri ale unor elemente de atractivitate din punct de vedere sano-turistic balneoclimatic la nivel de areale reprezentative din principale zone,ca densitate de FF/CS/TRN, ale României (alfabetic): Băile Felix, Covasna, Litoralul Mării Negre, Valea Oltului, Slănic Moldova, Vatra Dornei

VI. Balneație/ Cură externă

1. Date generale principale mecanisme de acțiune, inclusiv valorificabile terapeutic, indicații și contraindicații de principiu

2. Domenii de patologie necesitante/ beneficiare

A. Afecțiuni locomotorii reumatismale: degenerative, inflamatorii articulare și abarticulare – și post-traumatice, inclusiv după intervenții ortopedico-chirurgicale

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

B. Afecțiuni ale sistemului nervos central sau/și periferic

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie, etio-patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

C. Afecțiuni cardio-vasculare

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie, etio- patogenie/fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

E. Afecțiuni respiratorii

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie, etio-patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

F. Afecțiuni endocrine

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

F. Afecțiuni dermatologice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

G. Afecțiuni ginecologice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/ CS/TRN utilizabili

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

VII. Crenoterapie/ Cură internă

1. Date generale principale mecanisme de acțiune, inclusiv valorificabile terapeutic, indicații si contraindicații de principiu

2. Domenii de patologie necesitante/beneficiare

A. Afecțiuni digestive

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie, etio-patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. Ape minerale utilizabile

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

B. Afecțiuni nefrologice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. Ape minerale utilizabile

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

C. Afecțiuni metabolice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,

b. Ape minerale utilizabile

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

D. Afecțiuni alergice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. Ape minerale utilizabile

c. Metodologie de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

VIII. Climatoterapie

1. Date generale principale mecanisme de acțiune, inclusiv valorificabile terapeutic, indicații și contraindicații de principiu

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni

b. FF/CS/TRN utilizabili

Bioclimat excitant-solicitant (de câmpie și litoral maritim)

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

Bioclimat sedativ- indiferent sau de cruțare (de dealuri și coline)

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

Bioclimat tonic-stimulant (de munte)

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

Microclimatul salin din spații subterane – și speleoterapie

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

IX. Afecțiuni pediatrice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/CS/TRN utilizabili

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

X. Afecțiuni geriatrice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/CS/TRN utilizabili

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

XI. Afecțiuni oncologice

a. Noțiuni actuale, sintetice de: taxonomie/ definiri de termeni, epidemiologie,etio- patogenie/ fiziopatologie, tablou clinic

b. FF/CS/TRN utilizabili

c. Metodologia de cură și categorii/clase de recomandare aferente

d. Contraindicații speciale și categorii/clase de recomandare aferente

e. Indicații specifice, stațiuni și categorii/clase de recomandare aferente

XII. Reglementări legislative actuale

1. Condițiile trimiterii la cura balneară/ balneoclimatică

2. Legislația actuală privind activitatea medicală balneară și funcționarea stațiunilor balneare/balneoclimatice. Condiții pentru avizarea factorilor fizici/chimici sanogeni/ terapeutici naturali și pentru autorizarea bazelor de tratament medico balnear/recuperator

XIII. Anexe