Bazele practicii farmaceutice

Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol II
August 11, 2016
Azartisme
August 11, 2016
Introducere în fiziopatologia rinichiului, vol II
August 11, 2016
Azartisme
August 11, 2016

Bazele practicii farmaceutice

Hîrjău Victoria

Lupuleasa Dumitru

Bazele practicii farmaceutice

Această carte se adresează celor implicați în studierea bazelor practicii farmaceutice

Lucrarea se adresează deopotrivă tinerilor specialiști și celor care au acumulat deja experiență în domeniu

Fiecare din cele 12 capitole au la sfârșit o bibliografie.

Documente privind efectuarea stagiului de practică în farmacie

Capitolul I – Medicamentul – Centrul activității farmaceutice

Capitolul II – Căi de administrare a medicamentelor

Capitolul III – Activități de asistență farmaceutică

Capitolul IV – Exercitarea profesiei de farmacist

Capitolul V – Farmacia – Înființare, organizare și funcționare

Capitolul VI – Managementul activitătii în farmacie

Capitolul VII – Prepararea și eliberarea medicamentelor. Informarea și consilierea pacienților

Capitolul VIII – Activități de supraveghere a medicamentelor

Capitolul IX – Alte servicii de asistenta farmaceutica in farmacia comunitara

Capitolul X – Eliberarea unor produse, altele decât medicamentele, din farmacia din farmacia cu circuit deschis

Capitolul XI – Medicamente homeopate

Capitolul XII – Surse de informare pentru pacient

Anexe:

Anexa 1. Termeni standard pentru forme farmaceutice

Anexa 2. Termeni standard prescurtați

Anexa 3. Ambalaje primare, sisteme de închidere și de administrare

Anexa 4. Căi de administrare

Anexa 5. Cerere de Autorizare de Punere pe Piață a medicamentelor de uz uman

Anexa 6. Grila de evaluare a farmaciei pentru îndeplinirea regulilor de bună practică de farmacie

Anexa 7. Conținutul dosarului privind evidența personalului în farmacie

Anexa 8. Atribuțiile Colegiului Farmaciștilor

Anexa 9. Lista medicamentelor care se păstrează în farmacie

Anexa 10. Termeni utilizați în prescripția medical

Anexa 11. . Plante, substanțe și preparate ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope care prezintă interes în medicină, supuse unui control strict

Anexa 12. Examenul sângelui periferic

Anexa 13. Jurământul depus de studenți la absolvirea facultății de farmacie