Trăsături clinico-radiologice pentru anomaliile de clasa a II-a diviziunea 1

Fizică 2021 Teste pentru admiterea în învăţământul superior medical
March 23, 2021
Corelaţii statistice între geneza şi expresivitatea anomaliei de clasa a II-a diviziunea I
May 11, 2021
Fizică 2021 Teste pentru admiterea în învăţământul superior medical
March 23, 2021
Corelaţii statistice între geneza şi expresivitatea anomaliei de clasa a II-a diviziunea I
May 11, 2021

Trăsături clinico-radiologice pentru anomaliile de clasa a II-a diviziunea 1

Autor: Hariclea Moroșan

Titlu: Trăsături clinico-radiologice pentru anomaliile de clasa a II-a diviziunea 1

Apărut: Mai 2021

Pagini: 149

ISBN: 978-606-011-177-1

Structura pe capitole:

Capitolul 1: Aspectul facial în cadrul anomaliilor de clasa a II-a diviziunea 1

Capitolul 2: Aspectul intraoral al anomaliei de clasa a II-a diviziunea 1

Capitolul 3: Disfuncţiile anomaliei de clasa a II-a diviziunea 1

Capitolul 4: Aspecte radiologice caracteristice anomaliei de clasa a II-a diviziunea 1

Capitolul 5: Cazuri clinice care evocă diversitatea morfo-funcțională pentru anomalia de clasa a II-a diviziunea 1