SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI MEDICINA MUNCII – O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ PENTRU PROTECȚIA PERSONALULUI SANITAR

Etică și integritate academică, Note de curs
January 16, 2023
Prototipuri monarhice alogene în istoriografia românească
February 3, 2023
Etică și integritate academică, Note de curs
January 16, 2023
Prototipuri monarhice alogene în istoriografia românească
February 3, 2023

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI MEDICINA MUNCII – O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ PENTRU PROTECȚIA PERSONALULUI SANITAR

Autor: Dan-Ioan Boariu

Titlu: SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI MEDICINA MUNCII – O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ PENTRU PROTECȚIA PERSONALULUI SANITAR

Apărut: Ianuarie 2023

Pagini: 265

ISBN: 978-606-011-235-8

Structura pe capitole:

I Partea generală

Cap. 1 Fundamente teoretice cu privire la medicina muncii și securitatea și sănătatea în muncă

Cap. 2 Riscurile profesionale și evaluarea lor

Cap. 3 Bolile profesionale și bolile legate de profesiune. Morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă

II Partea de contribuții personale

Cap. 4 Contribuții la organizarea serviciilor de securitate și sănătate în muncă pentru eficientizarea asistenței medicale

Cap. 5 Analiza impactului modificărilor legislative asupra securității și sănătății în muncă în unitățile sanitare

Cap. 6 Analiza critică a corelațiilor dintre medicina muncii și securitatea și sănătatea în muncă pentru eficientizarea asistenței medicale

Cap. 7 Evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea în unitățile sanitare. Studiu de caz

Cap. 8 Studiul morbidității și al factorilor de risc de îmbolnăvire a personalului spitalelor