MARKETINGUL STRATEGIC DIGITAL ÎN SĂNĂTATE – ÎNTREBĂRI DE CONTROL ȘI TESTE GRILĂ

Health Care Marketing – multiple choice tests and control questions for 1 st year students
January 8, 2024
MEDICAL PSYCHOLOGY AND MEDICAL COMMUNICATION – COURSE HANDOUTS
February 2, 2024
Health Care Marketing – multiple choice tests and control questions for 1 st year students
January 8, 2024
MEDICAL PSYCHOLOGY AND MEDICAL COMMUNICATION – COURSE HANDOUTS
February 2, 2024

MARKETINGUL STRATEGIC DIGITAL ÎN SĂNĂTATE – ÎNTREBĂRI DE CONTROL ȘI TESTE GRILĂ

Autori Coordonatori: Victor Lorin Purcărea, Andra-Victoria Radu,, Consuela‐Mădălina Gheorghe, Marinela Filofteia Ioachim, Ivona Răpan

Titlu: Marketing strategic digital in sănătate –intrebări de control si teste grilă

Apărut: Ianuarie 2024

Pagini: 228

ISBN: 978-606-011-285-3

Structura pe capitole:

1. MARKETINGUL :REVOLUTIE SAU REDEFINIRE

2.ABORDĂRI MODERNE DE MARKETING ÎN ORGANIZAȚIILE DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE

3. DIGITALIZAREA ÎN SĂNĂTATE

4. MIX-UL DE MARKETING STRATEGIC DIGITAL CENTRAT PE PACIENT

5. INSTRUMENTE DE MARKETING STRATEGIC DIGITAL

6. COMUNICAREA DIGITALĂ CENTRATĂ PE PACIENT

7. VALOAREA PENTRU PACIENT – PREOCUPARE STRATEGICĂ A ORGANIZAȚIILOR DE SĂNĂTATE


Legate de:

MARKETINGUL ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE – ÎNTREBĂRI DE CONTROL ȘI TESTE GRILĂ 23 Iunie 2021 În „2021”

Marketingul îngrijirilor de sănătate, Curs universitar, Ediția a IV‐a 3 Octombrie 2023 În „2023”

Culegere de teste grila pentru rezidentiat 2016 – partea a II-a Editia a II-a 24 Mai 2016 În „2016”