Managing Marketing in Health Care Services

Concepte actuale si controverse in diagnosticul si terapia hipertensiunii portale
March 8, 2016
Dictionar juridic englez- roman
March 20, 2016
Concepte actuale si controverse in diagnosticul si terapia hipertensiunii portale
March 8, 2016
Dictionar juridic englez- roman
March 20, 2016

Managing Marketing in Health Care Services

Iuliana –Raluca Gheorghe

“Managing Marketing in Health Care Services”,

Cartea „Managing Marketing in Heakth Care Services” (n.r. Aplicarea Marketingului în serviciile de sănătate) constă într-o împletire interdisciplinară modernă caracteristică zilelor noastre. Totodată, cartea pune accent pe emergenţa noului domeniu cu aplicabilitate în serviciile de sănătate precum şi pe pledarea tratării acestuia drept domeniu autonom.

Lucrarea este riguros structurată în trei capitole, îmbinând noul concept de marketing cu vechiul concept. Pornind de la concepte, tehnici şi instrumente cu caracter general specifice marketingului serviciilor, gradual se parcurg etape ce se materializează în Marketingul Medical. Astfel, primul capitol evidenţiază caracteristicile serviciilor de sănătate, tipologia celor existente în România, precum şi tratarea marketingului în contextul serviciilor sanitare. Al doilea capitol cuprinde o amplă descriere a comportamentului consumatorului de servicii medicale. De asemenea, acest capitol abordează şi procesul decizional de cumpărare al consumatorului de servicii de sănătate atât în mediul real cât şi în cel virtual. Ultimul capitol relevă o viziune proprie a conceptului de mix de marketing medical elaborată minuţios, într-o manieră integrată.Pe tot parcursul cărţii, cititorul poate consulta o vastă paletă de tabele şi grafice ce au rolul de a uşura creionarea informaţiilor oferite într-un design cât mai practic şi util.Cartea se adresează atât specialiştilor din domeniul medical, de business şi de marketing cât şi celor ce doresc să aprofundeze subiectul. Pentru uşurinţa colaborării internaţionale, cartea a fost concepută şi redactată în limba engleză.