Bazele practicii farmaceutice, Ediția a VI-a

CAZURI CLINICE DE GINECOLOGIE pentru examene și concursuri
September 27, 2021
Analiza farmacognostică a produselor vegetale cu metaboliţi primari şi secundari, Vol. II
November 15, 2021
CAZURI CLINICE DE GINECOLOGIE pentru examene și concursuri
September 27, 2021
Analiza farmacognostică a produselor vegetale cu metaboliţi primari şi secundari, Vol. II
November 15, 2021

Bazele practicii farmaceutice, Ediția a VI-a

Autor: Victoria Hîrjău, Dumitru Lupuleasa

Titlu: Bazele practicii farmaceutice, Ediția a VI-a

Apărut: Februarie 2021

Pagini: 357

ISBN: 978-606-011-173-3

Structura pe capitole:

1. MEDICAMENTUL – CENTRUL ACTIVITĂȚII FARMACEUTICE

2. CĂI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR

3. REGULI DE BUNĂ PRACTICĂ FARMACEUTICĂ

4. EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

5. FARMACIA – ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

6. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII ÎN FARMACIE

7. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ FARMACEUTICĂ

8. ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE A MEDICAMENTELOR

9. ALTE SERVICII DE ASISTENȚĂ FARMACEUTICĂ ÎN FARMACIA COMUNITARĂ

10. ELIBERAREA ALTOR PRODUSE DE SĂNĂTATE DIN FARMACIA CU CIRCUIT DESCHIS

11. MEDICAMENTE HOMEOPATE

12. PREVENIREA PĂTRUNDERII ÎN CIRCUIT A MEDICAMENTELOR FALSIFICATE - SERIALIZAREA MEDICAMENTELOR

13. EVOLUȚIA PROTOCOLULUI DE TRATAMENT AL INFECȚIEI CU VIRUSUL SARS-COV-2

14. SURSE DE INFORMARE PENTRU PACIENT