Aspecte angiofluorografice în degenerescenţa maculară legată de vârstă

Manifestări gingivo-parodontale în anemii
March 8, 2016
Proliferare celulară versus apoptoză. Mecanisme şi particularităţi în condiţii de stres genotoxic sau oxidativ
March 8, 2016
Manifestări gingivo-parodontale în anemii
March 8, 2016
Proliferare celulară versus apoptoză. Mecanisme şi particularităţi în condiţii de stres genotoxic sau oxidativ
March 8, 2016

Aspecte angiofluorografice în degenerescenţa maculară legată de vârstă

Anca Tomi

Aspecte angiofluorografice în degenerescenţa maculară legată de vârstă<

Lucrarea abordează o temă de mare actualitate, având în vedere prevalenţa în continuă creştere a degenerescenţei maculare legate de vârstă şi impactul social şi economic al acestei boli la nivel mondial. Autoarea a reuşit să surprindă multitudinea aspectelor angiofluorografice din DMLV şi să realizeze o utilă clasificare a acestora. Lucrarea prezintă corelaţiile dintre aspectele angiofluorografice ale DMLV şi imaginile obţinute prin tomografia în coerenţă optică. În contextul actual, în care există încă mulţi factori neelucidaţi în privinţa etiologiei şi a profilaxiei DMLV, iar mijloacele de tratament sunt în continuuă cercetare, lucrarea de faţă reprezintă un exemplu elocvent al eforturilor depuse în studierea acestei afecţiuni.