Aplicarea principiilor ocluziei funcționale în protezarea pe implante

EMBRIOLOGIE GENERALĂ – Note de curs și lucrări practice pentru studenții la medicină dentară – numai pentru uz didactic
September 26, 2022
EPIDEMIOLOGIE-Curs și Lucrări Practice pentru studenți și medici rezidenți-Ediție revizuită și adăugită
September 28, 2022
EMBRIOLOGIE GENERALĂ – Note de curs și lucrări practice pentru studenții la medicină dentară – numai pentru uz didactic
September 26, 2022
EPIDEMIOLOGIE-Curs și Lucrări Practice pentru studenți și medici rezidenți-Ediție revizuită și adăugită
September 28, 2022

Aplicarea principiilor ocluziei funcționale în protezarea pe implante

Autori: Oana-Laura Hristache

Titlu:Aplicarea principiilor ocluziei funcționale în protezarea pe implante

Apărut: Iunie 2022

Pagini: 148

ISBN: 978-606-011-225-9

Structura pe capitole:

1. Introducere

2. Asigurarea infrastructurii în protezarea pe implante

3. Noțiuni de biodinamică a lucrărilor protetice pe implante

4. Examenul funcțional al ocluziei la pacientul viitor purtător de implante

5. Aplicarea principiilor ocluziei funcționale în protetica tradițională

6. Aplicarea principiilor ocluziei funcționale în protezarea pe implante

7. Studiu personal privind efectele încărcării unor ansambluri implant-os, folosind metoda elementelor finite (MEF)

8. Discuții și Concluzii