Antropologie Medicala – Elemente introductive

Atlas de Colonoscopie
September 19, 2017
Curs de oftalmologie pentru studenti
September 19, 2017
Atlas de Colonoscopie
September 19, 2017
Curs de oftalmologie pentru studenti
September 19, 2017

Antropologie Medicala – Elemente introductive

Autori:

Adina-Brîndușa Baciu

Laura-Oana Stroică

Adin-Daniel Robe

Alexandru Teodor Ispas

Titlu: Antropologie Medicală - Elemente introductive

Descriere: Creator al școlii antropologice românești, medicul Francisc Rainer, profesor de anatomie la Facultatea de Medicină, este cel cu sprijinul căruia, în anul 1937, se dă în folosință clădirea Institutului de Antropologie, construcție ridicată în curtea Facultății de Medicină Carol Davila din București.

În țara noastră, noțiunile de antropologie au lipsit din învățământul universitar medical până în anul 2010, atunci când a fost introdus cursul de Antropologie medicală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Lucrarea de față este structurată pe patru capitole, fiecare dintre acestea fiind urmat și de un rezumat în limba engleză.

Primul capitol prezintă noțiuni de antropologie generală, o scurtă istorie a antropologiei pe plan internațional și în România, precum și domeniile antropologiei.

Capitolul al doilea cuprinde diverse aspecte de antropologie fizică privind adaptarea, variația, schimbarea și selecția naturală, dezvoltarea omului, rolul antropometriei în antropologia medicală, precum și implicațiile osteologiei în antropologie.

Capitolul al treilea expune principiile directive ale antropologiei medicale, aspectele interferenței dintre antropologia medicală și etnomedicină sau ecologie medicală.

Capitolul al patrulea înfățișează câteva perspective antropo-medicale ale relației medic-pacient. Lucrarea se adresează studenților mediciniști, medicilor, cercetătorilor și tuturor celor interesați de domeniul antropologiei medicale.