Cristina Elena Dinu-Pîrvu

Iulian Vanghelie

Termodinamică chimică și biologică

Lucrarea este structurată pe 12 capitole, care aduc în atenția cititorului noțiuni fundamentale de termodinamică, principiile termodinamicii, energia Helmholtz și energia Gibbs, mărimi parțial molare și potențial chimice, funcții termodinamice standard ale reacțiilor chimice, echilibre de bază, termodinamica gazelor, soluții de nonelectroliți, soluții de electroliți, echilibrul chimic, termodinamica celulelor electrochimice, termodinamica reacțiilor biochimice.