Stiințele comportamentului uman, Note de curs; Volumul 1: Bazele psihosociale ale comportamentului

Semiologie Medicală, Volumul 2
April 11, 2018
Otorinolaringologia
April 13, 2018
Semiologie Medicală, Volumul 2
April 11, 2018
Otorinolaringologia
April 13, 2018

Stiințele comportamentului uman, Note de curs; Volumul 1: Bazele psihosociale ale comportamentului

Sub redacția: : Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Conf. Univ. Dr. Ovidiu Popa-Velea

Titlu: Științele comportamentului uman, Note de curs; Volumul 1: Bazele psihosociale ale comportamentului

Apărut: Februarie 2018

Pagini: 171

ISBN: 978-606-011-010-1

ISBN: 978-973-708-989-2

Structura pe capitole:

Partea I. Introducere în noțiunea de comportament

Cap.1. Comportament și personalitate. Modele teoretice ale comportamentului. Comportamentul normal și patologic

Cap.2. Variabile care influențează comportamentul (biologice, psihosociale și culturale)

Cap.3. Metode de studiu ale comportamentului

Partea a II-a. Comportamente nocive pentru sănătate. Factori de risc, modele teoretice explicative, manifestări clinice, modalități de intervenție terapeutică

Cap.1. Consumul de substanțe – concepte generale

Cap.2. Consumul de alcool

Cap. 3. Fumatul

Cap.4. Consumul de droguri

Partea a III-a. Comportamentul în circumstanțe clinice dificile

Cap.1. Comportamentul pacienților chirurgicali

Cap.2. Comportamentul pacienților incurabili

Cap.3. Asistența psihologică a pacienților în Medicina Paliativă

Partea a IV-a. Modalități de intervenție comportamentală. Psihoterapia

Cap.1. Definiție, fundamente teoretice, indicații, eficiență, efecte asupra pacienților, medicilor și aparținătorilor

Cap.2. Psihoterapia de scurtă durată, centrată pe obiectiv (definiție, fundamente teoretice, indicații, eficiență)

Cap.3. Analiza tranzacțională

Cap.4. Psihoterapia de grup și familială (definiție, fundamente teoretice, indicații, eficiență)

Cap.5. Terapiile expresive prin artă

Cap.6. Terapiile narative