Punct şi contrapunct în hipertensiunea arterială

Maria Dorobanţu

Punct şi contrapunct în hipertensiunea arterialã

Programul naţional de educaţie medicală COMBAT (Cursul naţiOnal de Management al Bolnavului hiperstensiv Actualităţi în diagnostic şi Tratament) al Societăţii Române de Hipertensiune a continuat şi în anul 2014 păstrând acelaşi caracter interactiv. Date fiind noutăţile aduse de noile ghiduri de diagnostic şi tratament (al ESH/ESC-2013 şi JNC 8-2014) au fost discutate Complicaţiile cardiace ale HTA, Tulburările metabolice în Hipertensiunea Arterială, Microalbuminuria şi HTA, HTA la vârstnic, Urgenţe Hipertensive, dar şi „Actualităţi în diagnosticul şi Tratamentul HTA”.