Principii Generale ale Spectrometriei Atomice si Moleculare