Chimie organică

Fiziologie Ghid de lucrări practice
March 7, 2016
Markeri tumorali şi endocrini
March 8, 2016

Chimie organică

Prof. Univ. Maria Greabu
Prof. Univ. Valeriu Atanasiu
Prof. Univ. Maria Mohora
Sef lucr. Ileana Mihăilescu
Sef lucr. Marilena Vasile - Gâlcă
Sef lucr. Laura Elena Gășman;
Sef lucr. Corina Muscurel

Chimie organică

Teste pentru admitere în Învăţământul superior 2014, ediţia a XVII-a revizuită şi adăugită

Lucrarea conţine teste grilă, inclusiv cele care au constituit obiectul examenelor de admitere la Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti în anii 1991-2013. În elaborarea testelor grilă s-a respectat conţinutul manualelor de chimie organică utilizate pentru pregătirea elevilor în liceu şi a cunoştinţelor aferente de chimie generală dobândite în cadrul acestei pregătiri, precum şi programa examenului de bacalaureat.