Atlas de electroforeză clinică

Indications, Techniques and Results of the Extraperitoneal Biliary Drainage in the Open and Laparoscopic Surgery
May 24, 2016
Protocoale de anestezie în transplantul hepatic
May 24, 2016

Atlas de electroforeză clinică

Andreea Chiva

Atlas de electroforeză clinică

Lucrarea de faţă reprezintă primul atlas de electroforeză clinică publicat în România. Cartea, bazată într-o bună parte pe structura apariţiilor editoriale din 2008 şi respectiv 2011 de la Editura Universitară “Carol Davila” Bucureşti, abordează pe larg problematica interpretării rezultatelor celor mai variate metode electroforetice, atât în gel, cât şi în sistem capilar, pornind de la analizele de rutină până la cele speciale. Un spaţiu amplu este acordat electroforezei hemoglobinei la nou născuţi şi determinării hemoglobinei glicozilate în sistem capilar, tehnici ultramoderne introduse în uzul clinic la nivel mondial în ultimii 2 ani, disponibile acum şi în ţara noastră. Capitole distincte sunt dedicate proteinelor din lacrimi şi lichidul articular, metode folosite în premieră în studiile personale. Un bogat material iconografic completează conţinutul lucrării. Cartea se adresează deopotrivă clinicienilor şi personalului ce îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele clinice, dar şi studenţilor anului III ai Facultăţii de Medicină care parcurg cursul de Biochimie Clinică.