Aspecte clinice şi terapeutice în traumatismele pancreasului

Stomatita protetică Actualizări în etiologie, diagnostic şi tratament
March 7, 2016
Leucemia acută limfoblastică la copii
March 7, 2016

Aspecte clinice şi terapeutice în traumatismele pancreasului

Bogdan Severus Gaspar

Aspecte clinice şi terapeutice în traumatismele pancreasului

Prin prezenta monografie, autorul îşi propune “prezentarea experienţei Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti privind managerizarea traumatismelor pancreasului iar motivaţia alegerii temei rezidă atât din profilul clinicii, cât mai ales din preocuparea deosebită existentă în cadrul acestei clinici privind traumatismele abdominale, cu acumularea unei experienţe considerabile reflectată în articolele şi cărţile de specialitate publicate precum şi lucrările susţinute la manifestări specifice din domeniu.“ Aşa cum se specifică în capitolul introductiv “sistematizarea datelor obţinute, corelată cu o documentaţie bogată, inclusiv de dată recentă”, i-au permis autorului „atingerea scopului de punere la punct a unui algoritm de diagnostic şi tratament al traumatismelor pancreatice, util celor implicaţi în acest domeniu, cu scopul scăderii ratelor morbidităţii şi mortalităţii în cazurile cu traumatisme pancreatice.”