Sisteme informaţionale spitaliceşti

Sănătatea dentară la copii-ghid pentru părinţi
March 7, 2016
Informatică medicală pentru studenţii
March 7, 2016

Sisteme informaţionale spitaliceşti

Description: Victor Lorin Purcărea
Horia Vîrgolici

Sisteme informaţionale spitaliceşti

Sisteme informaţionale spitaliceşti -note de curs- este o lucrare destinată studenţilor, cărora le oferă un conţinut informaţional dens, riguros structurat pe cinci capitole. Pornind de la informaţii cu caracter general legate de sistemul informaţional spitalicesc, în capitolul preliminar, se trece apoi, gradual, pe parcursul următoarelor capitole, la prezentarea sistemelor de informaţii în sănătate, la analiza unui sistem informaţional şi la exemple de sisteme informaţionale, pentru ca, în ultimul capitol, să se ajungă la o viziune elaborată de arhitectură informaţională şi tehnologii ce susţin sistemul de îngrijire a sănătăţii. Tabelele, schemele, graficele şi figurile însoţesc informaţiile oferite şi ajută la asimilarea şi fixarea materialului prezentat.

.
.