Marketingul Experiential in Serviciile de Sanatate

Medicina Sportiva Fiziologia si Fiziopatologia Efortului Fizic – Note de Curs
March 13, 2018
Fizica 2018 – Teste pentru admitere în învățământul superior medical
March 19, 2018

Marketingul Experiential in Serviciile de Sanatate

Autor:Gheorghe Consuela-Mădălina

Titlu: Marketingul experiențial în serviciile de sănătate

Aparut: Februarie 2018

Pagini: 196

ISBN: 978-606-011-003-3

Structura pe capitole:

Introducere

Capitolul 1: Fundamentele serviciilor de sănătate

Capitolul 2: Aplicabilitatea marketingului experiențial în serviciile de sănătate

Capitolul 3: Fundamentele marketingului experiențial în serviciile de sănătate

Capitolul 4: Cercetarea percepției consumatorilor privind aplicabilitatea marketingului experiențial în serviciile de sănătate

Capitolul 5: Cercetare calitativă despre percepția adulților români cu privire la serviciile de oftalmologie din perspectiva marketingului experiențial

Capitolul 6: Cercetarea percepției consumatorilor cu privire la aplicabilitatea marketingului experiențial în serviciile private oftalmologice din România

Concluzii

Implicații manageriale

Bibliografie