Estetică dentară. Reconstrucţii coronare. Soluţii de tratament

Andrei Măcriş

Estetică dentară. Reconstrucţii coronare. Soluţii de tratament

Lucrarea este structurată pe şase capitole care aduc în atenţia cititorului aspecte legate de estetica dentară şi noţiunea de “frumos”, elemente de estetică dentară, forme clinice ale leziunilor coronare din zona frontală, patologie coronară cu implicaţii estetice, patologia parodonţiului marginal cu implicaţii estetice şi soluţii de tratament. Aşa cum arată autorul, cartea de faţă este rodul culegerii, analizei şi prelucrării informaţiilor şi a cazurilor clinice, pe o perioadă de mai mulţi ani şi vine pe fondul unei carenţe a informaţiilor în literatura de specialitate în ceea ce priveşte caracteristicile estetice ale populaţiei din ţara noastră.