Endomicroscopia confocală laser în diagnosticul leziunilor neoplazice de tract digestiv inferior

Fiziologia aparatului cardiovascular
June 18, 2019
Conceptul de biopsie optică în endoscopia digestivă
October 4, 2019

Endomicroscopia confocală laser în diagnosticul leziunilor neoplazice de tract digestiv inferior

Autor: Săndica Bucurică

Titlu: Endomicroscopia confocală laser în diagnosticul leziunilor neoplazice de tract digestiv inferior

Apărut: Iunie 2019

Pagini: 126

ISBN: 978-606-011-078-1

Structura pe capitole

1. Cancerul colorectal

2. Aspecte histopatologice ale leziunilor neoplazice colorectale

3. Endomicroscopia confocală laser

4. Aplicații practice

5. Rezultate

6. Discuții asupra rezultatelor obținute